Конкурс імені Івана Карабиця

УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ ДОНЕЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОБЛАСНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ
АРТЕМIВСЬКА МIСЬКА РАДА
АРТЕМIВСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
iменi IВАНА КАРАБИЦЯ
вiдповiдальний секретар конкурсу – Зiноватна Лариса Василіївна
вул. Лермонтова, буд.12
тел. (06274) 6-32-11
факс(06274) 6-25-23
e-mail: amuz@inca.donetsk.ua

Конкурс української фортепiанної музики iменi Івана Карабиця був iнiцiйований викладачами предметної комiсiї “Фортепiано” Артемiвського музичного училища.
   Вперше його було проведено в межах заходiв до рiчницi з дня смертi видатного композитора i музично-громадського дiяча сучасної України, випускника АМУ 1963 року Івана Федоровича Карабиця.
   В 2003 роцi (24.01) конкурс вiдбувся на мiському рiвнi. В ньому взяли участь 20 студентiв АМУ. Були виконанi всi твори для фортепiано I.Карабиця. Журi конкурсу очолила удова композитора, вiдомий мистецтвознавець М.Д.Копиця-Карабиць. Переможцiв було нагороджено грамотами, сувенiрами, компакт-дисками i аудiокасетами з творами І.Карабиця, в дарунок вiд його сiм’ї.
   Наступного, 2004 року, (11.02) конкурс було проведено на регiональному рiвнi. Вiн отримав назву “Регiональний конкурс української фортепiанної музики iменi Івана Карабиця”. Символiчно, що в день вiдкриття конкурсу , 11.02 2004р., розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України училищу було присвоєно iм’я І.Ф Карабиця, а на сценi училища вiдбулася презентацiя книги «Vivere memento», присвяченої пам’ятi композитора. В конкурсi взяв участь 21 студент з шести музичних училищ донецької i луганської областей: Артемiвського, Донецького, Дзержинського, Марiупольського, Северодонецького i Луганського. Конкурсанти виконали твори бiльш нiж тридцяти українських композиторiв: XVIII столiття, класикiв української музики, сучасних композиторiв. Обов’язковим було виконання твору I.Карабиця. Очолив журi професор Нацiональної музичної академiї України iм. П.I.Чайковського, метр української музики М.М.Скорик. Почесний член журi - доктор мистецтвознавства, доцент НМАУ М.Д.Копиця-Карабиць.
   Переможцями конкурсу стали:
   О. Пупiна (м. Дзержинськ) — лауреат 1 премiї;
   В. Сушанова (м. Марiуполь) —  лауреат 2 премiї;
   Ю. Семенченко (м. Артемiвськ) — лауреат З премiї.
   Вони нагородженi дипломами та цiнними подарунками. Призом “За краще виконання твору І. Карабиця” нагороджена Т. Мишкович (м.Северодонецьк), призом “Надiя” - Ю. Єфименко (м. Донецьк). Благодiйну стипендiю вiд сiм’ї Карабиць одержали талановитi малозабезпеченi студенти АМУ П. Махно та О. Мельник.

   У 2005 роцi в АМУ iм. І.Карабиця вiдбувся конкурс, який мав всеукраїнський масштаб. Про це свiдчить географiя його учасникiв. Заявки на участь у конкурсi надiслали 24 студенти з музичних училищ та училищ мистецтв та культури з Дзержинська, Запорiжжя, Сум, Харкова, Львова, Одеси, Херсона, Марiуполя, Києва, Артемiвська. Конкурс було присвячено 60-рiччю композитора i рiчницi присвоєння училищу його iменi. Конкурсанти виконали понад 50 творiв українських композиторiв рiзних епох та стилiв. Журi конкурсу в Артемiвську два роки поспiль очолював композитор М. М.Скорик. У складi журi були вiдомi музиканти, доценти НМАУ І. Алексiйчук i заслужений артист України Ю. Кот. Вони виступили з сольним концертом на вiдкриттi конкурсу.
   Лауреатами конкурсу 2005 року стали:
   Т. Козлова (м. Харкiв) — лауреат 1 премiї;
   Д. Шрамко (м. Запорiжжя) — лауреат 2 премiї;
   Т. Шевченко (м. Одеса) — лауреат З премiї.
   Дипломанти конкурсу 2005 року: 
   К. Мазур (м. Артемiвськ); Н. Баженова (м. Харкiв); Я. Бура (м. Херсон)
   Призери конкурсу:
   В. Кустовський (м. Київ) — номiнацiя “Надiя”;
   М. Радiонова (м. Дзержинськ) — За краще виконання твору І.Карабиця.
Вони нагородженi дипломами i цiнними подарунками.

   Всеукранський конкурс української фортепiанної музики 2006 р. було присвячено 80-рiччю АМУ iм. І.Карабиця. Очолив конкурс третiй рiк поспiль М.М. Скорик. Почесний член журi М.Д. Копиця-Карабиць. До роботи у складi журi було також запрошено заслуженого дiяча мистецтв Росiї, професора, завiдувача кафедрою фортепiано Ростовської державної консерваторiї iм. С. Рахманiнова В.С. Дайча.
   Переможцями конкурсу 2006 року стали:
   О. Копелюк (м.Харкiв) лауреат 1 премiї;
   В. Д’яченко (м.Артемiвськ) — лауреат 2 премiї;
   В. Бублик (м.Суми) — лауреат 2 премiї;
   К. Корольчук (м.Тернопiль) — лауреат З премiї;
   дипломанти:
   О. Данильченко (м.Артемiвськ), О. Коротiхiна (м.Запорiжжя), Н. Нечепуренко (м.Донецьк), Х. Легостасва (м.Луганськ)
   призом «Надiя» нагородженi
   Р. Парубець (м.Днiпропетровськ) та Т. Лозова (м.Дзержинськ);
   призом «За краще виконання творiв Карабиця» - В. Овчаренко (м.Дзержинськ);
   призом «За краще виконання творiв Карабиця i виконання особистого твору» нагороджена
   О. Малацьковська (м.Херсон).

konkyrs_final.jpg
Фінал конкурсу української фортепiанної музики iменi Iвана Карабиця


   П’ятий конкурс відбувся у квітні 2008 року.
   Його переможцями стали:
   I пр.-О. Форсюк (Рівне),
   II пр.-О.Василенко (Кіровоград), А.Макаревич (Київ),
   III пр.- Г.Поривай (Кіровоград), К.Мірошниченко (Северодонецьк),
   дипломанти:
   Н.Фарисей (Артемівськ), С. Бикова (Дзержинськ), Г.Сєдова (Маріуполь), М.Вартикян (Харків), В.Датський (Харків),
   приз «За краще виконання твору І.Карабиця» - А.Бас(Дзержинськ)

finalisti.jpg
Журі та переможці 5-го конкурсу імені Івана Карабиця  2008 року

27-29 квітня 2010 року - шостий конкурс української фортепіанної музики імені Івана Карабиця, який присвячено 65-й річниці з дня народження композитора Переможцi артемiвських конкурсiв пiдтверджують свiй високий виконавський рiвень в iнших музичних змаганнях: Так, Р. Парубець, - дипломант мiжнародного конкурсу молодих пiанiстiв пам’ятi В. Горовиця. В. Сушанова, О. Пупiна та В.Бублик — лауреати мiжнародного фестивалю слов’янської фортепiанної музики в м. Мелiтополь та iн.
   В 2006 роцi вiдбулася подiя, яка є важливою не тiльки для органiзаторiв конкурсу, а й для всiх, хто приймав у ньому участь, хто його пiдтримує. Влiтку 2006 року робоча група конкурсу i його переможцi отримали запрошення оргкомiтета фестивалю «Київ Музик Фест» прийняти участь у його концертнiй програмi. В концертi виступили лауреати усiх чотирьох артемiвських конкурсiв з усiх регiонiв України. Вони виконали твори українських композиторiв: Н. Нiжанкiвського, В. Косенка, С. Борткевича І. Карабиця, М. Скорика, В. Птушкiна, Л. Шукайло та iн. 20 березня 2007 року в Культурному центрi України в Москвi з успiхом вiдбувся концерт лауреатiв та дипломантiв артемiвських конкурсiв пiд назвою «Музика України i Росiї». В ньому прийняли участь студенти та випускники музичних училищ Тернополя, Сум, Харкова, Артемiвська, Марiуполя. Концерт вiдбувся за пiдтримки Нацiональної музичної академiї України iм. П.І.Чайковського, Держдуми Росiї, громадської органiзацiї «Землячество донбассовцев в Москве».